Module Xinje XD-E4PT3-P

Liên hệ

Module Xinje XD-E4PT3-P là dạng module mở rộng chức năng bên phải cho dòng PLC Xinje dòng XD . Mã module này cung cấp 4 đầu vào đo cặp nhiệt đô sai số 0.1 độ C. Ngoài ra, có 4 kênh đầu ra dạng PWM theo PID cho phép điều khiển ổn định nhiệt độ với sai số điều chỉnh khoảng 1 độ C.

 

Danh mục: