Điện trở hay Resistor là một linh kiện điện tử thụ động gồm 2 tiếp điểm kết nối, thường được dùng để hạn chế cường độ dòng điện chảy trong mạch, điều chỉnh mức độ tín hiệu, dùng để chia điện áp, kích hoạt các linh kiện điện tử chủ động như transistor, tiếp điểm cuối trong đường truyền điện và có trong rất nhiều ứng dụng khác ví dụ như là chuyển đổi năng lượng từ điện năng thành nhiệt năng
Điện trở xả là một trong các loại điện trở mà chức năng chính của nó là chuyển đổi năng lượng từ điện năng dư thừa thành nhiệt năng và nhiệt năng đó sẽ được tản nhiệt ra môi trường tự nhiên, thường được sử dụng cho biến tần khi cần dừng nhanh động cơ