Động cơ bước là một loại động cơ điện đặc biệt được sử dụng để tạo ra chuyển động theo bước nhỏ và chính xác. Động cơ bước hoạt động dựa trên nguyên lý các cuộn dây được kích hoạt một cách tuần tự để tạo ra các bước xoay nhất định.

Một số đặc điểm của động cơ bước bao gồm:

  1. Chuyển động chính xác: Động cơ bước cung cấp chuyển động rời rạc theo bước, giúp đạt được độ chính xác cao trong các ứng dụng cần định vị và điều khiển vị trí chính xác.
  2. Điều khiển dễ dàng: Động cơ bước có thể được điều khiển bằng các xung điều khiển đơn giản, thông qua tín hiệu đầu vào và tín hiệu xung điều khiển, từ đó giúp đạt được chuyển động chính xác và đáp ứng nhanh chóng.
  3. Kích thước nhỏ gọn: Động cơ bước thường có kích thước nhỏ gọn, giúp tiết kiệm không gian và phù hợp với các ứng dụng có yêu cầu về kích thước nhỏ.

ĐỘNG CƠ BƯỚC

Các nhà sản xuất nổi tiếng cung cấp động cơ bước bao gồm Oriental Motor, Nidec, . Tuy nhiên ở Việt Nam chủ yếu sử dụng động cơ bước có xuất xử Trung Quốc, giá thành rẻ và chất lượng đáp ứng đủ yêu cầu máy móc các công ty Việt Nam sản xuất