Module IO Xinje XD-E8YT

Liên hệ

Module Xinje XD-E8YT là dạng module mở rộng IO bên phải cho dòng PLC Xinje dòng XD. Hỗ trợ mở rộng 8 đầu ra số kiểu Transistor, cho phép ghép nối tối đa từ 10 đến 16 module liên tiếp.