Hướng dẫn sử dụng Timer và Counter PLC Omron

1. Timer trong PLC Omron

  • PLC CP1E có 256 timer, dải từ T0-T255
  • Có 4 loại lệnh timer

+ TIM: timer 100ms

+ TIMH: timer 10ms

+ TMHH: timer 1ms

+ TTIM: timer giữ trạng thái

* Câu lệnh có chữ X ở sau là lệnh đếm theo hệ 16, ít sử dụng, có thể dùng khi đếm thời gian lớn.

  • Lệnh TIM :

Trong đó:         N là số của timer, N=0~255

S: giá trị cài cho timer, ví dụ S=100 thì timer sẽ có giá trị 10s

Khi đầu vào kích hoạt, timer sẽ đếm theo đơn vị 100ms, khi timer bằng giá trị set (S),  bit Tn sẽ ON

Khi bị ngắt đầu vào, giá trị timer sẽ reset về 0.

  • Lệnh TIMH :

Trong đó:         N là số của timer, N=0~255

S: giá trị cài cho timer, ví dụ S=100 thì timer sẽ có giá trị 1s

Khi đầu vào kích hoạt, timer sẽ đếm theo đơn vị 10ms, khi timer bằng giá trị set (S),  bit Tn sẽ ON

Khi bị ngắt đầu vào, giá trị timer sẽ reset về 0.

  • Lệnh TMHH :

Trong đó:          N là số của timer, N=0~255

S: giá trị cài cho timer, ví dụ S=1000 thì timer sẽ có giá trị 1s

Khi đầu vào kích hoạt, timer sẽ đếm theo đơn vị 1ms, khi timer bằng giá trị set (S),  bit Tn sẽ ON

Khi bị ngắt đầu vào, giá trị timer sẽ reset về 0.

  • Lệnh TTIM :

Trong đó:         N là số của timer, N=0~255

S: giá trị cài cho timer, ví dụ S=100 thì timer sẽ có giá trị 10s

Đây là timer 100ms, nhưng nó có khả năng giữ nguyên giá trị khi bị ngắt đầu vào, và được đếm tiếp khi đầu vào kích hoạt. Giá trị timer chỉ bị xóa khi kích hoạt chân reset input.

2. Counter trong PLC CP1E :

PLC CP1E có 256 counter, dải từ C0-C255

Có 2 loại lệnh counter

+ CNT: lệnh đếm bình thường

+ CNTR: lệnh đếm có thể thay đổi chiều đếm tăng hoặc giảm

  • Lệnh CNT :

Trong đó:         N là số của counter, N=0~255

S là giá trị của counter

Mỗi khi đầu vào count input kích hoạt, counter sẽ tăng lên 1, khi counter bằng giá trị set (S) thì counter Cn sẽ ON.

Giá trị của counter sẽ bị reset khi kích hoạt bit reset input.

  • Lệnh CNRT :

Trong đó:         N là số của counter, N=0~255

S là giá trị của counter

Khi đầu vào increment input kích hoạt, counter sẽ tăng lên 1

Khi đầu vào increment input kích hoạt, counter sẽ giảm đi 1

Khi counter bằng giá trị set (S) thì counter Cn sẽ ON.

Giá trị của counter sẽ bị reset khi kích hoạt bit reset input.

 

Hotline đặt hàng

Liên hệ Báo Giá Nhanh hoặc tư vấn Dự Án Kỹ Thuật

(Kỹ sư giỏi hỗ trợ 24/7)

    Quý Khách hàng vui lòng điền đầy đủ các thông tin bên dưới. Sau khi nhận được thông tin, Tự Động Hóa Toàn Cầu sẽ liên hệ ngay tới quý khách!