Hướng dẫn mô phỏng HMI Omron

Bài viết này sẽ hướng dẫn mô phỏng chương trình cho dòng HMI Omron NB mà không cần có HMI thật, giúp thử nghiệm các chương trình trước khi nạp vào dự án thực tế.

Phần mềm lập trình: NB Designer

1. Mở phần mềm NB-Designer lên, phần mềm khi mở lên đầu tiên có giao diện như ở hình bên dưới

2. Vào File -> Open, mở chương trình cần mô phỏng lên (Hoặc tạo một chương trình mới, tham khảo bài viết hướng dẫn lập trình cơ bản HMI Omron)

3. Trước khi mô phỏng, ấn Ctr+S để lưu chương trình, và Ctr+F7 để biên dịch+kiểm tra lỗi chương trình

4. Vào Tools=> Offline Test để vào chức năng mô phỏng

5. Chọn Start

6. Lúc này giao diện mô phỏng hiện lên, ta có thể thao tác bằng chuột trên màn hình mô phỏng giống hệt như màn hình ngoài thực tế

 

 

 

 

 

 

Liên hệ ngay