Cảm biến tiệm cận (Proximity Sensors) là một loại cảm biến phát hiện vật cản phản ứng khi có vật ở gần cảm biến, thường chỉ vài mm.


Cảm biến tiệm cận
Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.


    CLOSE
    CLOSE