Cảm biến (Sensor) là thiết bị sử dụng để phát hiện tín hiệu đầu vào và phản hồi đầu ra được chuyển đổi và có thể đọc được trên màn hình.


Cảm biến
Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.