Tủ điện điều khiển máy bẻ đai thép xây dựng

30.000.000