Kaman IoT Cloud CBOX

2.000.000 

Kaman IOT Cloud CBOX là sản phẩm IoT có kết nối WIFI, tích hợp thiết kế giao diện điều khiển giám sát trên nền tảng Webserver và APP Mobile . Ngoài ra với nền tảng Cloud, giao thức MQTT kết hợp thư viện API mở tạo môi trường phát triển linh hoạt cho các ứng dụng bên thứ 3 trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Mã: Kaman IoT Cloud CBOX Danh mục: Từ khóa: