Động cơ bước STM-86KMC97-2006

Liên hệ

Động cơ bước 3 pha STM-86KMC97-2006

Momen định mức : 4.2 Nm

Kích thước mặt bích : 86 mm

Mã: Động cơ bước STM-86KMC97-2006 Danh mục: Từ khóa: