Điện trở xả vỏ sứ RXG20 800W 70R

350,000

RXG20 800W 70R