Điện trở xả vỏ sứ RXG20 800W 70R

350.000 

RXG20 800W 70R