Điện trở xả vỏ sứ RXG20 800W 50R

450.000 

RXG20 800W 50R