Điện trở xả vỏ sứ RXG20 800W 50R

450,000

RXG20 800W 50R