Điện trở xả vỏ sứ RXG20 3000W 70R

700.000 

RXG20 3000W 70R