Điện trở xả vỏ sứ RXG20 3000W 35R

700,000

RXG20 3000W 35R