Điện trở xả vỏ sứ RXG20 3000W 150R

700,000

RXG20 3000W 150R