Điện trở xả vỏ sứ RXG20 3000W 100R

700,000

RXG20 3000W 100R