Điện trở xả vỏ sứ RXG20 2000W 150R

550.000 

RXG20 2000W 150R