Điện trở xả vỏ sứ RXG20 2000W 150R

550,000

RXG20 2000W 150R