Điện trở xả vỏ sứ RXG20 2000W 130R

650.000 

RXG20 2000W 130R