Điện trở xả vỏ sứ RXG20 2000W 130R

650,000

RXG20 2000W 130R