Điện trở xả vỏ sứ RXG20 2000W 100R

650.000 

RXG20 2000W 100R