Điện trở xả vỏ sứ RXG20 1500W 70R

600,000

RXG20 1500W 70R