Điện trở xả vỏ sứ RXG20 1500W 70R

600.000 

RXG20 1500W 70R