Điện trở xả vỏ sứ RXG20 1500W 50R

550.000 

RXG20 1500W 50R