Điện trở xả vỏ sứ RXG20 1500W 50R

550,000

RXG20 1500W 50R