Điện trở xả vỏ sứ RXG20 1500W 100R

550,000

RXG20 1500W 100R