Điện trở xả vỏ sứ RXG20 1500W 100R

550.000 

RXG20 1500W 100R