Điện trở xả vỏ sứ RXG20 1200W 150R

450.000 

RXG20 1200W 150R