Điện trở xả vỏ sứ RXG20 1200W 130R

450,000

RXG20 1200W 130R