Điện trở xả vỏ sứ RXG20 1000W 70R

450,000

RXG20 1000W 70R