Điện trở xả vỏ sứ RXG20 1000W 50R

450.000 

RXG20 1000W 50R