Điện trở xả vỏ sứ RXG20 1000W 150R

450,000

RXG20 1000W 150R