Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn trực tuyến
Kinh Doanh 1
skype
0912067830
Tư vấn trực tuyến
Kinh Doanh 2
skype
0907830888
Giỏ hàng
Sản phẩm mới
Tu dong hoa toan cauChung chi dai ly MitsubishiChung chi dai ly HMI WeintekChung chi dai ly bien tan VeichiChung chi dai ly bien tan Sumo
Quảng cáo
Sắp xếp:

DVP-EH3

PLC Delta DVP48EH00R3

PLC Delta DVP48EH00R3

: DVP48EH00R3
Giá bán: Liên hệ

PLC Delta DVP48EH00R3 (24 Digital Input, 24 Digital output, Relay Output type) thuộc dòng PLC Delta DVP-EH3 là dòng PLC Delta cao cấp nhất trong các dòng PLC có kích thước lớn như DVP-ES / DVP-ES2, DVP-EC. Với rất nhiều tiến bộ về kỹ thuật, nó phù hợp với các ứng dụng lớn, độ phức tạp cao

Tham khảo: Hướng dẫn sử dụng PLC Delta

PLC Delta DVP40EH00T3

PLC Delta DVP40EH00T3

: DVP40EH00T3
Giá bán: Liên hệ

PLC Delta DVP40EH00T3 (24 Digital Input, 16 Digital output, Transistor Output type) thuộc dòng PLC Delta DVP-EH3 là dòng PLC Delta cao cấp nhất trong các dòng PLC có kích thước lớn như DVP-ES / DVP-ES2, DVP-EC. Với rất nhiều tiến bộ về kỹ thuật, nó phù hợp với các ứng dụng lớn, độ phức tạp cao

Tham khảo: Hướng dẫn sử dụng PLC Delta

PLC Delta DVP40EH00R3

PLC Delta DVP40EH00R3

: DVP40EH00R3
Giá bán: Liên hệ

PLC Delta DVP40EH00R3 (24 Digital Input, 16 Digital output, Relay Output type) thuộc dòng PLC Delta DVP-EH3 là dòng PLC Delta cao cấp nhất trong các dòng PLC có kích thước lớn như DVP-ES / DVP-ES2, DVP-EC. Với rất nhiều tiến bộ về kỹ thuật, nó phù hợp với các ứng dụng lớn, độ phức tạp cao

Tham khảo: Hướng dẫn sử dụng PLC Delta

PLC Delta DVP32EH00T3

PLC Delta DVP32EH00T3

: DVP32EH00T3
Giá bán: Liên hệ

PLC Delta DVP32EH00T3 (16 Digital Input, 16 Digital output, Transistor Output type) thuộc dòng PLC Delta DVP-EH3 là dòng PLC Delta cao cấp nhất trong các dòng PLC có kích thước lớn như DVP-ES / DVP-ES2, DVP-EC. Với rất nhiều tiến bộ về kỹ thuật, nó phù hợp với các ứng dụng lớn, độ phức tạp cao

Tham khảo: Hướng dẫn sử dụng PLC Delta

PLC Delta DVP32EH00R3

PLC Delta DVP32EH00R3

: DVP32EH00R3
Giá bán: Liên hệ

PLC Delta DVP32EH00R3 (16 Digital Input, 16 Digital output, Relay Output type) thuộc dòng PLC Delta DVP-EH3 là dòng PLC Delta cao cấp nhất trong các dòng PLC có kích thước lớn như DVP-ES / DVP-ES2, DVP-EC. Với rất nhiều tiến bộ về kỹ thuật, nó phù hợp với các ứng dụng lớn, độ phức tạp cao

Tham khảo: Hướng dẫn sử dụng PLC Delta

PLC Delta DVP20EH00T3

PLC Delta DVP20EH00T3

: DVP20EH00T3
Giá bán: Liên hệ

PLC Delta DVP20EH00T3 (12 Digital Input, 08 Digital output, Transistor Output type) thuộc dòng PLC Delta DVP-EH3 là dòng PLC Delta cao cấp nhất trong các dòng PLC có kích thước lớn như DVP-ES / DVP-ES2, DVP-EC. Với rất nhiều tiến bộ về kỹ thuật, nó phù hợp với các ứng dụng lớn, độ phức tạp cao

Tham khảo: Hướng dẫn sử dụng PLC Delta

PLC Delta DVP20EH00R3

PLC Delta DVP20EH00R3

: DVP20EH00R3
Giá bán: Liên hệ

PLC Delta DVP20EH00R3 (12 Digital Input, 8 Digital output, Relay Output type) thuộc dòng PLC Delta DVP-EH3 là dòng PLC Delta cao cấp nhất trong các dòng PLC có kích thước lớn như DVP-ES / DVP-ES2, DVP-EC. Với rất nhiều tiến bộ về kỹ thuật, nó phù hợp với các ứng dụng lớn, độ phức tạp cao

Tham khảo: Hướng dẫn sử dụng PLC Delta

PLC Delta DVP16EH00T3

PLC Delta DVP16EH00T3

: DVP16EH00T3
Giá bán: Liên hệ

PLC Delta DVP16EH00T3 (24 Digital Input, 16 Digital output, Transistor Output type) thuộc dòng PLC Delta DVP-EH3 là dòng PLC Delta cao cấp nhất trong các dòng PLC có kích thước lớn như DVP-ES / DVP-ES2, DVP-EC. Với rất nhiều tiến bộ về kỹ thuật, nó phù hợp với các ứng dụng lớn, độ phức tạp cao

Tham khảo: Hướng dẫn sử dụng PLC Delta

PLC Delta DVP16EH00R3

PLC Delta DVP16EH00R3

: DVP16EH00R3
Giá bán: Liên hệ

PLC Delta DVP16EH00R3 (8 Digital Input, 8 Digital output, Relay Output type)thuộc dòng PLC Delta DVP-EH3 là dòng PLC Delta cao cấp nhất trong các dòng PLC có kích thước lớn như DVP-ES / DVP-ES2, DVP-EC. Với rất nhiều tiến bộ về kỹ thuật, nó phù hợp với các ứng dụng lớn, độ phức tạp cao

Tham khảo: Hướng dẫn sử dụng PLC Delta

PLC Delta DVP80EH00R3

PLC Delta DVP80EH00R3

: DVP80EH00R3
Giá bán: Liên hệ

PLC Delta DVP80EH00R3 (40 Digital Input, 40 Digital output, Relay Output type) thuộc dòng PLC Delta DVP-EH3 là dòng PLC Delta cao cấp nhất trong các dòng PLC có kích thước lớn như DVP-ES / DVP-ES2, DVP-EC. Với rất nhiều tiến bộ về kỹ thuật, nó phù hợp với các ứng dụng lớn, độ phức tạp cao

Tham khảo: Hướng dẫn sử dụng PLC Delta

^ Về đầu trang